E-ihaleler satıcılar ve alıcılar arasındaki görüşmeleri hızlandırıcı bir yoldur ve sürecin tamamlanması açısından farklı alternatifler oluştururlar. Birbirinden farklı ihale türleri büyük ölçekli şirketlerin satınalma süreçlerinde de önemli yer tutar. Peki bu farklı e-ihale türleri nelerdir ve hangi durumlar için uygundur?

Açık Eksiltme Usulü E-ihale
Normal ihale türlerini araştırdığınızda bunların çoğunun satış ihaleleri üzerine olduğunu görürsünüz. Bundan ötürü satınalma ihaleleri genelde ‘açık eksiltme’ (reverse auction) olarak bilinir. Fiyatları yükseltme değil eksiltme asıl amaçtır.
Açık eksiltme usulü ihalelerde alıcı tedarikçiler bir başlangıç fiyatı belirler. Bu fiyat genelde alıcının bütçesidir. Bu fiyatın üstünü karşılayamayacağı gibi, satınalmayı bu fiyatın da altında bir seviyede gerçekleştirmek ister. İhale turlarında sonradan, tedarikçiler revize teklif vererek fiyatı düşürürler. Tedarikçiler genelde diğer teklifleri görebilir durumda olur, ancak bu alıcının inisiyatifine bağlıdır, bu konuda herhangi bir zorunluluk yoktur. İhale genelde önceden belirlenmiş sürenin sonunda son bulur.
Açık eksiltme ihaleler ürün veya hizmetlerin kalitesinde bir farklılık olduğu düşünülüyorsa, veya satınalmada fiyattan farklı önemli faktörler varsa kullanılır. Fiyat ve kalite bilgisini merkeze alarak ürün ve hizmetlerin puanlanmasının yapılması, geleneksel satınalma sürecinde de bir adım olarak tanımlanır. Bu tip ihalenin kullanıldığı alanlara örnek olarak araç kiralama, işe alım süreçleri ve atık yönetimi hizmetleri verilebilir.

İngiliz Usulü E-ihale
İngiliz usulü ihale de açık eksiltme ihalelerine benzer. Tek farklılık şudur: İngiliz usulü ihalelerde tedarikçinin verdiği her teklif o sıradaki en yüksek tekliften daha düşük olmak zorundadır. Belirtilen süre zarfında en düşük tekliften daha düşük bir teklif gelmezse, ihale biter. Açık eksiltme usulü ve ingiliz usulü ihalelerin her ikisi de çok fazla sayıda tedarikçinin rekabet içinde olduğu ihalelerde iyi bir seçenektir. Tedarikçiler birbirinin teklifini görür ve bu durum daha rekabetli bir ortam yaratır. İngiliz usulü ihale genelde fiyatın en önemli faktör olduğu durumlarda kullanılır. İngiliz usulü ihalenin sık tercih edildiği alanlara ofis malzemeleri, endüstriyel ekipmanlar ve diğer ürün merkezli kategoriler.

Hollanda Usulü E-ihale
Dutch olarak da bilinen ihale türünde alıcı düşük bir başlangıç fiyatı belirler ve önceden belirlenmiş aralıklarla fiyat artırılır. Fiyat artışı tedarikçilerden birisi alıcı tarafından artırılan fiyatı kabul edene kadar devam eder. Bu tip ihalelerde şeffaflık daha azdır çünkü tedarikçilerin birbirlerinin tekliflerinden ya da bilgilerinden haberi olmaz, bu durum ilk teklif gelip ihale kapanana kadar devam eder. Bu tür ihaleler daha az tedarikçinin olduğu durumlarda, tedarikçilerin birbirinden haberi olmadığı için, mantıklıdır. Ayrıca hızlı kararlar alınması gereken durumlarda da, ilk teklifle ihale bittiği için, Hollanda usulü ihaleler kullanışlıdır. Bu tip ihalelerin kullanıldığı alanlara örnek olarak kredi ve varlık satışları örnek gösterilebilir.

Japon Usulü E-ihale
Bu tip ihaleler Hollanda usulü ihalelerin tersi şeklindedir. Alıcı başlangıç için yüksek bir fiyat belirler ve fiyat önceden belirlenmiş sabit bir aralıkla azalmaya başlar. Eğer tedarikçi, düşülen fiyatta mal veya hizmeti temin edebileceğini düşünüyorsa o fiyat için geçerli olan kabul butonuna tıklar. Fiyat, tek bir tedarikçi kalana kadar alıcı tarafından düşürülür. Bu tip ihalelerde asıl önemli nokta şudur: alıcının son tedarikçiye, kendisinin kalan son tedarikçi olduğunu belirtme zorunluluğu yoktur. Bu yüzden tedarikçi bazen kendi teklifini eritecek tekliflerde de bulunabilir.
Eğer dikkatli ve hesaplanabilir şekilde kullanılırsa Japon usulü ihale çok etkili sonuçlar oluşturabilir, ama orantısız bir şekilde kullanımı tedarikçi tarafında bir hoşnutsuzluğa sebep olabilir.

Sonuç
Görülebileceği üzere satınalma süreçlerinde kullanılabilecek birden fazla e-ihale seçeneği bulunmaktadır. Bu ihaleler birbirlerinden farklı durumlarda farklı derecelerde verimli olabileceği gibi, bu ihale kurgularından hangilerinin hangi durumlarda kullanılacağını kestirmek güçtür. JETRACT’in farklı e-ihale çözümleri sayesinde ihale sürecindeki zorlukların hepsinden kurtulursunuz. Bulut tabanlı sistemde tamamen raporlanabilir e-ihale deneyimi sunan JETRACT hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ücretsiz kullanmaya başlamak için “http://jetract.com“>tıklayın