Elektronik ihale teknolojisi 21. yüzyılın başında gelişti. Gelişen bu yeni teknolojinin getirdiği değişim çok büyük oldu. Bugün JETRACT ile e-ihale teknolojisini kullanan 50’den fazla şirket, satınalmada geleneksel yöntemlere kıyasla %22’ye kadar tasarruf sağlamaktadır. 100 TL’ye aldığınız bir ürünü artık 78 TL’ye almak; döviz kuru değişimi, enflasyon gibi satınalmada masraflarınızı artıran faktörlerden gelen zararı fazlasıyla karşılar. Yazılıma harcadığınız masraf bile, e-ihale işlem hacminize göre değişmekle beraber, yaptığınız ilk ihaleden çıkarılabilir. Bu yazıda bu tasarruf oranının nasıl hesaplandığını göstereceğiz.

Aşağıdaki ihale senaryosunu ele alalım. Bir adet ürün bulunan bir satınalma ihalesinde A ve B tedarikçileri ihaleye davet edilmiş ve ihale öncesinde ön teklif iletmeleri istenmiştir. Ardından ihale başlayınca her biri 2 adet revize teklif vermiş, ve 3 turlu bir ihale sonucunda teklif 77.000 TL’ye kadar düşmüştür.

Bu ihaleden ne kadar tasarruf edilmiştir? Bazı e-ihale platformlarında bu oran en son turda en düşük teklifi veren tedarikçinin ilk teklifi üzerinden ne kadar iskonto sağladığına bakılarak ölçülür. Matematiksel olarak doğru bir orandır ancak bu durumlarda reel anlamda gerçek tasarrufunuzdan daha yüksek bir oran karşınıza çıkar. Aslında hiç etmediğiniz bir tasarrufu görürsünüz.

Tasarruf Hesabında Doğru Yöntem

Reel tasarruf nedir? Bunu paylaştığımız ihale örneğinden açıklayalım. Eğer burada bahsi geçen ürünün alımını ihale yapmadan, sadece teklif toplayarak gerçekleştirseydiniz, A ve B firmalarının ihaleden önce sunulmuş olan 1. tekliflerini görecektiniz. (Tedarikçilerin ihale ve teklif toplama durumlarının her ikisinde de fiyatlandırma olarak kayıtsız olduklarını varsayalım.) Bu durumda A tedarikçisinden 120.000 TL, B tedarikçisinden ise 98.000 TL’lik bir teklif alacaktınız. Alımı başka hiçbir özelliği dikkate almadan sadece fiyata bakarak yapacağınızı varsayalım. Yani ihale yapmamış olsaydınız B tedarikçisinden 98.000 TL’lik bir alım söz konusu olacaktı. İhale sonunda ise en düşük teklifi 77.000 TL olarak görüyoruz. Teklifin düşmesinin yanı sıra, en düşük teklifi veren tedarikçi de değişti, artık A tedarikçisi ile çalışmayı düşünüyorsunuz.

Peki bu 77.000 TL’lik sonuç sizin tasarruflarınızı nasıl etkiliyor? A tedarikçisi ihaleden önce 120.000 TL’lik bir teklif vermişti. Şu anda A tedarikçisinden alım yapacağınız için 120.000’den 77.000’e düşüşle %33,9 tasarruf sağladığınızı söylemek doğru olur mu? Hayır. Çünkü ihale gerçekleşmemiş olsaydı 120.000 TL’ye değil, 98.000 TL’ye alım gerçekleşecekti. Bu durumda gerçek tasarruf miktarınız %21,4 oranındadır. Bu noktada şunu görüyoruz: tasarruf hesaplama yöntemlerinde düz matematiksel bir yöntemin yerine, tüketici davranışına dair temel faktörlerin de göz önünde bulundurularak bir hesaplama yöntemi gereklidir.

Sektörlerinde ön planda olan 50’den fazla firmaya aktif hizmet veren JETRACT, içerdiği raporlama modülü sayesinde reel tasarruflarınızı görmenizi sağlar. Ayrıca tasarruflarınızı toplam fiyat seviyesinde görmenin yanı sıra kalem bazlı şekilde görmenizi de sağlayan JETRACT’i ücretsiz denemek için tıklayın.