Nedir?

Açık eksiltme usulü ihale, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından sıkça kullanılan ihale türlerinden biridir. Açık artırma usulü ihale ile aralarında isim benzerliği olmasına karşın bu iki ihale türü karıştırılmamalıdır. Açık artırma usulünde ihale konusu satılmak istenen bir mal veya hizmettir ve katılımcılardan en yüksek fiyatlı teklifi veren ihaleyi kazanır. Açık eksiltme usulünde ise ihaleyi açan tarafından bir ürün/hizmet alım talebi söz konusudur. Katılımcılar, ilgili talep üzerine sundukları ürün veya hizmete dair teklifler verir. Teklif fiyatları ihale boyunca azalır ve ihale sonunda en düşük fiyatlı teklifi veren katılımcı kazanır.

Süreç nasıl işler?

JETRACT’e ait bulut platform üzerinde gerçekleşen açık eksiltme usulü e-ihalelerde tedarikçiler öncelikle başlangıç tekliflerini iletirler. İhalenin başlamasıyla birlikte iletilen bu teklifler, en düşüğü birinci olmak üzere sıralanır. İhaleyi gerçekleştiren işverenin tercihine bağlı olarak söz konusu sıralamada en fazla dört en düşük teklif tüm katılımcıların bilgisine açılmaktadır. Bu sayede tedarikçiler kendi sıralamalarını göremez ve yeni tekliflerini en düşük teklifleri baz alarak iletirler. Elektronik bulut platformun imkan sağladığı bu rekabet ortamı işveren tarafından belirlenecek süre boyunca devam eder. İhale süreci, tüm tekliflerin yer aldığı bir grafik üzerinden gerçek zaman olarak izlenebilir. Fiyatlar istenilen seviyeye geldiğinde ya da belirlenen süre tamamlandığında ihale sonlanır.

İhalenizi özelleştirin, stratejinizi belirleyin!

Olağan bir ihale sürecine ek olarak JETRACT’in aşağıda sunduğu özelliklerle satınalma stratejinize uygun ihaleler geliştirebilirsiniz:

 • Otomatik süre uzatımı
  • Teklif sıralamasında belirli bir zamanın altında değişiklik olursa otomatik süre uzatımı yapılabilir. Bu sayede rekabet ortamında süreklilik sağlanır.
 • Liste fiyatı
  • İhaledeki alım kalemlerine liste fiyatı eklenebilir. Liste fiyatının üzerindeki teklifler tedarikçi ekranında kırmızı işaretlenerek uyarı bildirimi yapılır. Ancak teklif verilmesi engellenmez.
 • Kalem bazlı teslim tarihi
  • Tedarikçilerin teklif verme sırasında kalem bazlı olarak teslim tarihi belirtebilmeleri sağlanır. Bu sayede teklif mukayesesi yapılırken sadece fiyat değil, teslim tarihleri de göz önünde bulundurulabilir.
 • Teklif yükseltme sınırlaması
  • Tedarikçilerin verdikleri son tekliften daha yüksek fiyatlı bir geri teklif vermeleri engellenebilir.

Şirketinizin satınalmasında daha yüksek tasarruf, verim, şeffaflık ve raporlanabilirlik için siz de JETRACT platformunu ÜCRETSİZ olarak kullanmaya başlayın!